^ Back to Top
  • 1
  • 2
Cẩm nang >> Cây Chôm Chôm >>

Cây chôm chôm

1. Sâu hại cây sầu riêng

HÌNH  ĐẶC ĐIỂM VÀ TRIỆU CHỨNG GÂY HẠI THUỐC SỬ DỤNG

1. RỆP SÁP

Gây hại từ khi trái còn non, chích hút trên cuống trái và trái. Nếu mật số cao, trái

không phát triển và có thể bị rụng sớm. Rệp sáp thải chất ngọt làm nấm bồ hóng

phát triển. 

Secso 500WP

Ascophy 220WP

 

2. SÂU ĂN BÔNG

Có nhiều loại khác nhau và có thể gây hại trên nhiều loài cây ăn trái khác như xoài,

nhãn, vải. hường ăn phá trên bông hoặc cả trên trái. 

Azimex 20EC, 40EC

Etimex 2.6EC

Phironin 50SC

 

3. SÂU ĐỤC TRÁI

Bướm có màu vàng rơm. Sâu đục vào trái ở vị trí gần cuống trái, ăn phá phần vỏ phía

trong, bề mặt thịt trái hoặc cả phần hột, tạo thành những đường thâm đen.

Etimex 2.6EC

Phironin 50SC

2. Bệnh hại cây chôm chôm

Hình

Đặc điểm & Triệu chứng gây hại

Thuốc sử dụng

1. PHẤN TRẮNG

Do nấm. Bệnh tấn công cả lá, hoa, trái. Trái bị bệnh đóng một lớp phấn trắng trên vỏ trái, sau đó gai bị khô, vỏ bị thối nâu. Trái bị bệnh kém phát triển dễ bị rụng, cơm mỏng hoặc lép.

Cure Supe 300EC

Hexado 155SC

Tracomix 760WP

Actinovate 1SP

2. THỐI TR ÁI

Do nấm. Bệnh gây hại trên trái chôm chôm từ giai đoạn già đến chín. Vỏ trái xuất hiện những đốm màu nâu sậm, lan nhanh và ăn sâu vào trong làm trái bị thối nhũn.

Cure Supe 300EC

Hexado 155SC

Actinovate 1SP

Tracomix 760WP

3. ĐỐM RONG

Do rong. Bệnh thường xuất hiện ở mặt trên lá, là những đốm tròn, màu nâu đỏ hơi nhô lên trên bề mặt lá với lớp rong mịn như nhung; mặt dưới vết bệnh có màu nâu nhạt đến sậm do mô lá bị hư. Bệnh nặng làm lá vàng, rụng sớm.

Physan 20SL