^ Back to Top
  • 1
  • 2
Cẩm nang >> Cây Nhãn >>

Cây nhãn

1. Sâu hại cây nhãn

Hình

Đặc điểm & Triệu chứng gây hại

Thuốc sử dụng

1. SÂU ĐỤC GÂN LÁ

Sâu non đục lòn vào gân chính của lá non làm cho lá bị hư và cháy khô ở phần chóp, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và năng suất cây nhãn.

Gammalin Super 170EC

Sulfaron 250EC

Azimex 20EC, 40EC

Etimex 2.6EC

MegaShield 525EC

2. BỌ XÍT

Cả ấu trùng và thành trùng đều chích hút đọt non, cuống hoa và trái, làm trái bị rụng, hoa bị khô.

Kongpi-da 151WP

Phironin 50SC

MegaShield 525EC

3. RỆP SÁP

Hình bầu dục, dẹp, nhỏ, có phủ lớp sáp trắng bên ngoài thân. Rệp chích hút ở mặt dưới lá, đọt non, cuống trái làm cho các bộ phận này kém phát triển và dễ bị nấm bồ hóng.

Gammalin Super 170EC

Kongpi-da 151WP

MegaShield 525EC

4. RỆP VẢY XANH

Rệp vảy xanh thường xuất hiện ở mặt dưới lá, thân, cành, trái gây hại bằng cách hút nhựa. Dịch tiết của rệp vảy tạo điều kiện phát sinh nấm bồ hóng làm giảm giá trị thương phẩm của trái khi thu hoạch.

Gammalin Super 170EC

Kongpi-da 151WP

MegaShield 525EC

5. SÂU ĐỤC TRÁI

Thường gây hại khi trái còn non. Sâu đục vào trái ăn cả thịt trái lẫn hột (bên ngoài lỗ đục có thể nhìn thấy chất thải của sâu). Khi còn ở bên ngoài thì nhả tơ kết dính các trái non lại.

Phironin 50SC

MegaShield 525EC

2. Bệnh hại cây nhãn

Hình

Đặc điểm & Triệu chứng gây hại

Thuốc sử dụng

1. ĐỐM RONG

Bệnh thường xuất hiện ở mặt trên lá, là những đốm tròn, màu nâu đỏ, hơi nhô lên trên bề mặt lá với lớp rong mịn như nhung; mặt dưới vết bệnh có màu nâu nhạt đến sậm do mô lá bị hư. Bệnh nặng làm lá vàng, rụng sớm.

Physan 20SL

 

2. PHẤN TRẮNG

Do nấm. Hoa nhiễm bệnh bị xoắn vặn, khô cháy; trái non thì bị đóng phấn trắng vùng gần cuống, trái không phát triển và hóa nâu; trái lớn thì bị thối nâu, thịt trái bị thối nhũn, chảy nước.

Actinovate 1SP

Physan 20SL

Tracomix 760WP

Hexado 155SC

3. BỒ HÓNG

Do nấm. Bệnh gây hại chủ yếu ở mặt dưới lá. Đốm bệnh có dạng tròn hay hơi tròn, màu đen hơi sần sùi do lớp bồ hóng phát triển. Bên dưới lớp bồ hóng mô lá bị thâm đen.

Physan 20SL

 

4. THỐI TRÁI

Do nấm. Bệnh gây hại từ lúc ra hoa cho đến lúc thu hoạch. Trên lá non, hoa hoặc trái non xuất hiện những đốm đen nhỏ lan nhanh, bao quanh cả cuống hoa và trái, làm cuống hoa bị khô tóp lại, dễ gãy.

Hexado 155SC

Cure Supe 300EC

Actinovate 1SP

Tracomix 760WP