^ Back to Top
  • 1
  • 2
Cẩm nang >> Cây Tiêu >>

Cây tiêu

1. Sâu hại trên Tiêu

Hình

Triệu chứng

Tên thuốc

1. CÁC LOẠI RỆP

Rệp bám ở chồi non, thân, chùm trái và ở rễ, hút nhựa làm lá và trái héo khô. Gây hại ở rễ cây phát triển còi cọc, lá vàng. Thường có nấm bồ hóng đen phát triển.

Gammalin Super 170EC

MegaShield 525EC

Kongpi-Da 151WP

 

2. BỌ XÍT LƯỚI

Bọ xít màu đen, thường xuất hiện lúc tiêu ra bông và có trái non, chích hút lá và bông làm bông rụng hàng loạt.

Gammalin Super 170EC

MegaShield 525EC

 

3. SÂU ĐỤC THÂN

Con trưởng thành là bọ cánh cứng nhỏ, màu nâu. Sâu non đục vào các đốt thân, cành làm các bộ phận này dễ gãy ngang.

Gammalin Super 170EC

MegaShield 525EC

 

4. CÁC LOẠI BỌ CÁNH CỨNG

Con trưởng thành có cánh cứng màu xanh hay nâu, ăn lá non và trái non vào ban đêm. Sâu non sống trong đất (con sùng), gặm rễ cây.

Gammalin Super 170EC

MegaShield 525EC

5. TUYẾN TRÙNG

Sống trong đất, chích hút rễ hoặc chui vào trong rễ tạo ra bướu rễ làm cây vàng lá, phát triển kém. Tuyến trùng mở đường cho nấm bệnh xâm nhập làm thối rễ và gián tiếp gây ra hiện tượng suy thoái.

Etocap 10G

6. MỐI

Gặm vỏ cây ở rễ và gốc làm lá vàng, héo và rụng dần.

Phironin 50SC,800WG

Gammalin Super 170EC

Etocap 10G

Megashield 525EC

2. Bệnh hại trên Tiêu

 

Hình

Triệu chứng

Tên thuốc

1. HÉO NHANH

Nấm bệnh thường tấn công ngay phần gốc thân tiếp giáp mặt đất từ đó lan rộng ra toàn bộ phần thân, lá, cành và cả gốc rễ, làm cành lá héo rũ và chết nhanh, trái héo tóp lại và rụng. Bệnh phát triển nhanh trong điều kiện nhiệt độ thấp ẩm độ cao.

Cure Supe 300EC

Physan 20L

Actinovate 1SP

 

2. CHẾT CHẬM

Thân, lá bị vàng là biểu hiện đầu tiên của vườn tiêu đang bị thối rễ và phần gốc thân. Nọc tiêu chết dần và nhiều nhất trong mùa mưa. Tác nhân do nấm tấn công vô phần rễ, thân của cây tiêu. Tuyến trùng là một trong những tác nhân mở đường cho sự tấn công của các nấm gây thối rễ.

Etocap 10G

BigRorpRan 600WP

Physan 20L

Actinovate 1SP

 

3. TẢO ĐỎ

Tảo đóng thành từng đốm màu nâu vàng trên bề mặt lá, dây, nhánh, chùm trái làm ảnh hưởng đến khả năng quang hợp. Trái bị xấu, hạt không chắc, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Physan 20L

4. ĐỐM LÁ THỐI LÓNG

Do nấm. Bệnh gây hại trên lóng làm thối lóng, rụng lóng. Trên lá, có những đốm lớn màu vàng nâu, chung quanh có quầng đen. Bệnh còn lây lan sang nhánh và bông làm hạt khô đen, lép.

Cure Supe 300EC

Hexado 155SC

Physan 20L

BigRorpRan 600WP

Actinovate 1SP

 

5. THỐI ĐEN HOM

Do nấm. Hom bị thối đen từ 2 đầu vết cắt trở vào. Sau 4-5 ngày, toàn bộ hom bị đen và chết. Cắt dọc hom thấy ruột bên trong bị nhũn và chảy nhựa.

Cure Supe 300EC

Actinovate 1SP

Physan 20L