^ Back to Top
  • 1
  • 2
Giải pháp hay >> Giải pháp trên cây Tiêu >>

Giải pháp trên cây Tiêu


  • Xem thêm
  • Phòng trị tuyến trùng hại tiêu

    Trong canh tác hồ tiêu việc quản lý dịch hại rất quan trọng. Đặc biệt tuyến trùng là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây tiêu. Tuyến trùng không những gây hại rễ tiêu mà còn gây các vết thương ở rễ tạo điều kiện cho các nấm như: Phytophthora Capsici, Fusarium sp, Pythium sp…xâm nhập, là nguyên nhân chính gây bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây tiêu. Vì vậy để hạn chế bệnh chết nhanh, chết chậm gây hại trên tiêu thì phòng trừ tuyến trùng là điều kiện tiên quyết và hiệu quả nhất.
    Xem thêm