^ Back to Top
  • 1
  • 2
Giải pháp hay >> Giải pháp trên Thanh Long >>

Giải pháp trên Thanh Long

  • Giải pháp phòng trị bệnh


    Xem thêm
  • Cách nhìn của nhà nông khi sử dụng thuốc phòng trừ ốc gây hại vườn thanh long

    Nhờ mang lại giá trị kinh tế cao nên được nông dân Bình Thuận, Long An và Tiền Giang trồng chuyên canh, tập trung khiến cho cây thanh long là đối tượng tấn công của nhiều loại dịch hại. Sau sâu bệnh, đối tượng gây hại cây thanh long được nông dân thường xuyên nhắc đến trong mùa mưa chính là nhóm ốc. Trong đó, ốc sên (hay còn gọi là ốc ma) và sên trần (nông dân thường gọi là sên nhớt, bà chằn) là hai loài có khả năng gây hại mạnh ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng của thanh long...
    Xem thêm