^ Back to Top
  • 1
  • 2
Giới thiệu >> Vận tải >>

Vận tải

Lúa Vàng có lực lượng vận tải hùng hậu với số lượng 40 xe đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa đến tay hệ thống phân phối 1 cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi cam đoan thời gian vận chuyển 1 đơn hàng không quá 12 giờ trong phạm vi cả nước.