^ Back to Top
  • 1
  • 2
Giới thiệu >> Thành tựu >>

Thành Tựu

Kể từ khi thành lập đến nay, LÚA VÀNG luôn đạt mức tăng trưởng ổn định bình quân 60%/năm, và hiện tại nằm trong tóp 3 công ty hàng đầu trong ngành thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, đứng trên rất nhiều công ty khác bao gồm rất nhiều công ty đa quốc gia đang hoạt động tại việt nam.

 Các sản phẩm nổi tiếng đã trở thành thông dụng với người nông dân: Comcat 150WP, Toxbait 120B, cặp 9 trong 1, cặp Rocksai super 525SE - Physan 20L, Sulfaron 250EC, Secso 500WP, Curegold 375SC.