^ Back to Top
  • 1
  • 2
Giới thiệu >> Tầm nhìn sứ mạng >>

Triết lý kinh doanh

Lúa Vàng với phương châm “Lúa Vàng - Chất Lượng Vàng”, chúng tôi nhận thức được rằng, phải nỗ lực để mỗi sản phẩm mang thương hiệu Lúa Vàng phải đạt được tiêu chuẩn Chất Lượng Vàng, chúng tôi mới xứng đáng với sự tin tưởng của hàng triệu người nông dân Việt Nam. Đây cũng chính là cách để chúng tôi thể hiện sự tri ân của mình đối với hàng triệu nông dân Việt Nam. 
Để làm được điều đó, chúng tôi quan niệm rằng:
- Không ngừng cải tiến, tìm tòi, nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm, cùng với việc tạo ra những dịch vụ hậu mãi hoàn hảo.
- Nâng cao dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho người nông dân trong việc thử nghiệm những sản phẩm thuốc BVTV mới trên đồng ruộng, áp dụng những thành tựu khoa học vào quá trình làm nông nghiệp.
- Cải thiện hệ thống thông tin nhằm để thông tin về sản phẩm, về công nghệ, … đến được với người nông dân một cách nhanh chóng, hiệu quả và thiết thực.
- Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao kiến thức, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có. Đồng thời, xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khắt khe của mọi khách hàng.
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống đại lý các cấp sâu rộng đến mọi miền đất nước, nhằm giúp sản phẩm Lúa Vàng nhanh chóng đến được tay người nông dân, cùng đồng hành với người nông dân để giúp người nông dân có được những Mùa Vàng bội thu. 
- Chia sẻ lợi nhuận đạt được, cùng chung tay cùng xây dựng xã hội Việt Nam ngày giàu đẹp hơn.