^ Back to Top
 • 1
 • 2
Hoạt động >> Chuyển giao giải pháp >>

Chuyển giao giải pháp

 • Hoạt động chuyển giao giải pháp - dập dịch

  Giúp bà con nông dân quản lý tốt dịch hại. Giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận Chuyển giao cho nông dân những giải pháp kỹ thuật tiến bộ Giúp nông dân tiếp cân những sản phẩm đạt chất lượng cao, giá cả hợp lý. Đội ngũ cán bộ chuyển giao giải pháp kết hợp với nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện dịch hại kịp thời hoặc dự báo dịch hại sắp xảy ra để có hướng xử lý phù hợp. Đội ngũ cán bộ chuyển giao giải pháp hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ dịch hại và sử dụng thuốc theo nguyên tắc Bốn đúng. Đội ngũ cán bộ chuyển giao giải pháp tiến hành phun dập dịch Tập huấn kỹ thuật canh tác, quản lý dịch hại Tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các nhà khoa học. Nông dân tham gia cánh đồng mẫu được mua sản phẩm của công ty với giá ổn định trong suốt vụ.
  Xem thêm
 • Chuyển giao giải pháp vụ hè thu 2013


  Xem thêm
 • Kết quả dập dịch đạo ôn vụ 2 hè thu 2013


  Xem thêm